ARTAV, z.s.

(Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu)

Vítejte na našich stránkách

Potřebujete poradit s rozúčtováním nákladů na vytápění?

Nevíte jak správně měřit a účtovat spotřebu vody?

Zajímá Vás, co je a co není stanoveno právními předpisy?

Odpovědi a pomoc naleznete na našich stránkách!

Hlavní úkoly a cíle ARTAV, z.s. jsou následující:

  • Spolupracovat s příslušnými státními orgány při tvorbě a změnách právních i technických norem a dalších předpisů upravujících metody a prostředky pro rozúčtování spotřeby tepla a vody a podporovat vznik norem odpovídajících směrnicím Evropské unie.

  • Poskytovat odborná stanoviska o správnosti použitých metod rozúčtování třetím osobám.

  • Doporučovat postupy a algoritmy rozúčtování v případech, pro které nejsou jednoznačně právně stanoveny.

  • Dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při výkonu činností svých členů.

  • Provádět osvětovou činnost v daném oboru.

Více o ARTAV...